2017-09-17

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie eksponuje obiekty kultury materialnej lubelszczyzny. Obszar skansenu podzielony jest na sekcje odpowiadające poszczególnym regionom, czyli Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu, Powiślu Lubelskiemu, Polesiu i Nadbużu. W muzeum zobaczyć można także sektor dworski i poświęcony architekturze dawnych miasteczek. Znajdują się tu także dwie czynne świątynie - greckokatolicka cerkiew z Tarnoszyna i drewniany kościół z Matczyna z XVII w. W sektorze Powiśla obiekty znajdują się wśród stawów i rzeki, które świetnie oddają specyfikę tego regionu, można nawet odbyć rejs po stawie dawnymi łodziami czy promem. W dawnym miasteczku sprzed II wojny światowej, zobaczyć można ratusz, posterunek policji, pocztę, karczmę, żydowskie sklepiki, pracownię krawiecką i dom cadyka. W skansenie żyją zwierzęta: kury, gęsi, kozy, krowy i konie. Organizowane są pokazy np. sianokosy, pokaz orki konnej, święto chleba, pokazy ginących zawodów i wiele innych. Muzeum Wsi Lubelskiej jest, moim zdaniem, jednym z najciekawszych skansenów w Polsce.


2017-09-06

500 lat Reformacji

W dniach od 1 do 28 września 2017 r. na wrocławskim placu Nowy Targ można zobaczyć planszową wystawę zorganizowaną przez Niemiecką Centralę Turystyki (DZT). Myślą przewodnią ekspozycji jest pokazanie miejsc związanych z Marcinem Lutrem i Reformacją, która obchodzi swój 500 letni jubileusz.


Pokój Marcina Lutra

2017-08-24

Majdanek

Majdanek był nazistowskim obozem koncentracyjnym działającym na terenie Lublina w latach 1941-1944. Oficjalna nazwa brzmiała KL Lublin, natomiast zwyczajowa pochodzi od dzielnicy Majdan Tatarski, gdzie okupanci zorganizowali getto dla ludności żydowskiej. Przez obóz przeszło ok. 150 tys. ludzi, 78 tys. (w tym 59 tys. Żydów) zostało zamordowanych. Warunki bytowe w obozie były straszne i śmiertelność utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. Cierpienia ludzi wywołane przez głód, chłód, choroby, insekty, wyniszczającą pracę ponad siły i nieustanne zagrożenie życia, nie można sobie wyobrazić. 
Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną, NKWD utworzyło obóz filtracyjny dla żołnierzy AK i NSZ. Państwowe Muzeum na Majdanku powstało jesienią 1944 r. i jest najstarszą instytucją upamiętniającą piekło obozów koncentracyjnych. W 15. rocznicę wyzwolenia Majdanka, na terenie byłego obozu stanął monumentalny pomnik autorstwa Wiktora Tołkina. Monument składa się z dwóch głównych części: pomnika-bramy oraz wielkiego mauzoleum przykrytego kopułą  zawierającego ludzkie prochy.