2017-12-19

Karkonosze w okowach lodu

Prognoza pogody zapowiadała się nieciekawie, bardzo silny wiatr, mróz, intensywny opad śniegu, to nie są wymarzone warunki na wędrówkę szczytowymi partiami Karkonoszy. Można było spodziewać się ciężkiej przeprawy ze schowanym głęboko w plecaku aparatem fotograficznym. No i dokładnie tak było, przez trzy dni. Powoli ulatniała się nadzieja na poprawę warunków. Nagle, pod wieczór wiatr ustał, przepadł gdzieś śnieg siekący poziomo prosto w twarz. Pojawiły się prześwity w chmurach, śnieg zaróżowił się od zachodzącego słońca. Dla takich chwil warto było się trochę pomęczyć ;-). Następnego dnia było już lepiej. Wiatr, śnieg, szadź i mróz wyrzeźbiły niepowtarzalny karkonoski krajobraz, pełen uwięzionych w lodowe okowy drzew.Trasa przejścia:


2017-09-17

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie eksponuje obiekty kultury materialnej lubelszczyzny. Obszar skansenu podzielony jest na sekcje odpowiadające poszczególnym regionom, czyli Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu, Powiślu Lubelskiemu, Polesiu i Nadbużu. W muzeum zobaczyć można także sektor dworski i poświęcony architekturze dawnych miasteczek. Znajdują się tu także dwie czynne świątynie - greckokatolicka cerkiew z Tarnoszyna i drewniany kościół z Matczyna z XVII w. W sektorze Powiśla obiekty znajdują się wśród stawów i rzeki, które świetnie oddają specyfikę tego regionu, można nawet odbyć rejs po stawie dawnymi łodziami czy promem. W dawnym miasteczku sprzed II wojny światowej, zobaczyć można ratusz, posterunek policji, pocztę, karczmę, żydowskie sklepiki, pracownię krawiecką i dom cadyka. W skansenie żyją zwierzęta: kury, gęsi, kozy, krowy i konie. Organizowane są pokazy np. sianokosy, pokaz orki konnej, święto chleba, pokazy ginących zawodów i wiele innych. Muzeum Wsi Lubelskiej jest, moim zdaniem, jednym z najciekawszych skansenów w Polsce.