2016-10-26

Europejskie Centrum Solidarności

Europejskie Centrum Solidarności mieści się w Gdańsku, na placu Solidarności w pobliżu Pomnika Poległych Stoczniowców i Bramy nr 2 prowadzącej do Stoczni Gdańskiej. Celem działalności Centrum jest "upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach oraz czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej". W budynku zobaczyć można ekspozycję stałą, która w sześciu salach przedstawia współczesną historię Polski, powstanie ruchu solidarnościowego oraz jego dziedzictwo. W siedzibie Centrum mieści się również m.in. archiwum, biblioteka, mediateka, sala wielofunkcyjna i pomieszczenia użytkowane przez organizacje pozarządowe. Centrum otwarto dla publiczności 30 sierpnia 2014 r. w pierwszym roku działalności odwiedziło je ok. 300 tys. osób. (Źródło: Wikipedia)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz