2013-10-02

Stará Ľubovňa i piękny skansen

Skansen w Starej Ľubovň'i położony jest u stóp wielkiego gotyckiego zamku. Najcenniejszym zabytkiem jest drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1833 r. z barokowo-klasycystycznym ikonostasem. Pozostałe zabudowania w muzeum pochodzą z okolicznych wsi i są datowane na przełom XIX i XX w.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz