2013-04-25

Cerkiew św. Mikołaja w Bodružalu

Greckokatolicka cerkiew św. Mikołaja w Bodružalu koło Svidnika została zbudowana w 1658 r., jej konstrukcja sprawia, że zaliczana jest do cerkwi łemkowskich typu północno-zachodniego. 
Na północnej ścianie nawy zachowała się polichromia przedstawiająca Ukrzyżowanie i Sąd Ostateczny. W świątyni znajduje się kompletne wyposażenie cerkiewne m.in. kompletny ikonostas z 1794 r. W 2008 r. cerkiew została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz