2013-01-31

Lwowski Memoriał Żołnierzy UGA

Memoriał Żołnierzy UGA, na którym znajdują się mogiły żołnierzy Ukraińskiej Galicyjskiej Armii i Strzelców Siczowych położony jest tuż obok Cmentarza Obrońców Lwowa (Orląt). W centralnym punkcie nekropolii stoi wysoka kolumna zwieńczona rzeźbą z brązu przedstawiająca Michała Archanioła z gałązką dębową i mieczem symbolizującymi sławę i męstwo. W latach 1918-1919 ukraińscy i polscy patrioci chwycili za broń, by walczyć ze sobą o to samo miasto - Lwów. Dziś jedni i drudzy spoczywają godnie, blisko siebie, na dwóch wojskowych cmentarzach...

2013-01-29

Cmentarz Obrońców Lwowa

Cmentarz Obrońców Lwowa zwany także Cmentarzem Orląt położony jest w pobliżu lwowskiego Cmentarza  Łyczakowskiego. Znajdują się na nim mogiły ok. 3000 uczestników obrony Lwowa i Małopolski Wschodniej poległych w latach od 1918 do 1920. Bardzo wielu pochowanych to młodzież szkół średnich i wyższych, a także inteligencja lwowska. Nekropolia dewastowana po drugiej wojnie światowej, dzięki porozumieniu w władzami niepodległej Ukrainy, dziś jest odbudowana i odrestaurowana. Cmentarz Orląt uroczyście ponownie otwarto 24 czerwca 2005 r. z udziałem prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej - Aleksandra Kwaśniewskiego i Republiki Ukrainy - Wiktora Juszczenki oraz zwierzchników dwóch katolickich obrządków Lwowa: łacińskiego - kardynała Mariana Jaworskiego i greckokatolickiego - kardynała Lubomyra Huzara. 2013-01-17

Lwowska Kaplica Boimów

Manierystyczna Kaplica Boimów, znajduje się w pobliżu lwowskiej katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy Boim, kupiec, rajca miejski i sekretarz króla Stefana Batorego. Budowniczym kaplicy był Andrzej Bemer, dekorację rzeźbiarską wykonali (a jakże :-) ) mistrzowie wrocławscy Johann Scholz i Hans Pfister. Kaplica została zbudowana na planie kwadratu i jest przekryta kasetonową kopułą, której latarnię wieńczy figura Chrystusa Frasobliwego. Układ przestrzenny przypomina nieco Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu.
2013-01-14

Sobór św. Jura we Lwowie

Archikatedralny sobór św. Jura, który można podziwiać na lwowskim placu św. Jura, zaczął powstawać w miejscu dawnej gotyckiej świątyni od 1744 r. według projektu Bernarda Meretyna jednego z najwybitniejszych architektów polskiego rokoka. Wystrój zewnętrzny ukończono w 1772, dekoracje rzeźbiarskie wykonał Jan Jerzy Pinzel, a wewnętrzne polichromie - Michał Filewicz. W 1807  r. we Lwowie ustanowiono greckokatolicką metropolię, a katedra św. Jura stała się archikatedrą. 

2013-01-10

Katedra ormiańska we Lwowie

Katedra ormiańska pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie jest jednym z najcenniejszych zabytków tego miasta. Jej powstanie było związane z kolonią ormiańską obecną we Lwowie przez całe jego dzieje. Najstarsza średniowieczna część świątyni pochodząca z XIV w. została zbudowana w stylu wschodnioormiańskim, na dachu znajduje się kopuła wsparta na wysokim dwunastobocznym bębnie. Do ściany południowej przylega czteroarkadowy krużganek, w którym znajdował się pierwotny portal wejściowy. Charakterystycznymi elementami wnętrza są arkady o ostrych łukach, rzeźbione kamienne ornamenty oraz liczne ormiańskie krzyże wotywne. W najstarszej części katedry zachowały się freski z XV i XVI w. pozostałe ściany pokryte są malowidłami ściennymi Jana Henryka Rosena z lat 1928-1929 z ornamentyką o motywach ormiańskich. Całość dosłownie zapiera dech. 

2013-01-07

Cmentarz Łyczakowski

Lwowski Cmentarz Łyczakowski, jedna z najstarszych nekropolii Europy, miejsce pochówku wybitnych przedstawicieli kultury nauki i polityki Polski i Ukrainy. Magiczne miejsce. Jak w soczewce skupia się skomplikowana historia miasta i jego mieszkańców...