2012-03-12

Romańska rotunda w StrzelnieRotunda świętego Prokopa w Strzelnie jest największą polską romańska świątynią zbudowana na planie koła. Jan Długosz określa datę konsekracji świątyni na 1133 r. jednak współczesne badania określają czas jej powstania na drugie dziesięciolecie XIII w. Rotunda wykonana jest z ciosów granitowych i cegły, prezbiterium zbudowane na planie kwadratu (jedyne w tego typu budowli na świecie) jest przykryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Podczas przebudowy na przełomie XV i XVI w. wymurowano ponownie w cegle górną część wieży. Z biegiem czasu rotunda przestała pełnić funkcje kultowe, ponowna konsekracja kościoła odbyła się ok. 1779 r. Świątynię poddano konserwacji w latach 1892 i 1924-1925. W 1945 r. niemieccy saperzy podłożyli ładunki wybuchowe, eksplozja i pożar zniszczyły kopułę, górne partie wieży i całe wyposażenie wnętrza, ocalały jedynie ściany. Po wojnie rotundę zrekonstruowano wykorzystując oryginalne architektoniczne elementy romańskie. [Źródło: Wikipedia]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz