2011-10-19

Park Pokoju w Nadolicach WielkichPark Pokoju w podwrocławskich Nadolicach Wielkich jest w istocie cmentarzem wojskowym, na którym pochowani są głównie żołnierze niemieccy, którzy zginęli w drugiej wojnie światowej na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Liczba pochowanych przekracza 18000. Park Pokoju powstał z inicjatywy Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Na cmentarzu nie ma napisów i symboli dotyczących formacji, stopni wojskowych, przynależności służbowej, symboli ideologicznych czy politycznych. Jedynymi elementami są granitowe krzyże i kilkanaście prostych tablic z nazwiskami wraz datą urodzenia i śmierci. Ideą tego i kilkunastu innych Parków Pokoju znajdujących się w Europie Wschodniej, jest skłonienie do refleksji nad tragedią wszystkich wojen i jakże często bezsensownych ofiar poniesionych z powodu zbrodniczej ideologii i polityki. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz