2011-10-31

Pomnik Wspólnej Pamięci we WrocławiuPomnik Wspólnej Pamięci we wrocławskim Parku Grabiszyńskim symbolizuje zlikwidowane przedwojenne cmentarze znajdujące się niegdyś na terenie miasta. Poświęcony jest dawnym mieszkańcom Wrocławia różnej narodowości i wyznania.
2011-10-24

Naparstnica purpurowaNaparstnica purpurowa  (Digitalis purpurea L.) roślina należąca do rodziny babkowatych (wg systemów XX-wiecznych do trędownikowatych). Występuje dziko w Europie zachodniej i środkowej, a także w północnej Afryce. Naparstnica została rozpowszechniona na ziemiach polskich w XVIII-XIX w., jako roślina ozdobna i samorzutnie rozprzestrzeniła się w środowisku. Rośnie głównie w świetlistych lasach, w wolnych przestrzeniach kosodrzewiny, na porębach leśnych, na obrzeżach lasów i w ziołoroślach górskich. Zawiera substancje używane w leczeniu nerwic i chorób serca. W Polsce obecnie nie jest stosowana  w lecznictwie z względu na jej silną toksyczność, zamiast niej stosowana jest inna odmiana - naparstnica wełnista. [Źródło: Wikipedia]. Zdjęcia zostały zrobione w okolicach Jakuszyc ok. 900 m n.p.m.2011-10-21

Wiszący most w OzimkuMost w Ozimku został zbudowany w 1827 r. i jest najstarszym w Europie kontynentalnej żelaznym mostem wiszącym. Most o konstrukcji łańcuchowej wykonany jest w całości z żelaza i uwzględniając to kryterium, należy go uznać za najstarszy tego typu most na świecie istniejący do dnia dzisiejszego. Najstarszy istniejący żelazny most wiszący Menai, wybudowany został w Anglii w 1826 r. lecz zawieszony jest na kamiennych pylonach.

Most w Ozimku został zaprojektowany przez królewskiego inspektora hutniczego Karla Schotteliusa i wykonany w miejscowej hucie Małapanew.  Do budowy zużyto prawie ok 60 ton odlewów z żeliwa i ponad 14 ton stali. Konstruktor wyliczył, że nośność mostu wyniesie 60 cetnarów (3 tony) lecz w rzeczywistości znosił aż pięciokrotnie wyższe obciążenie. Most służył ogólnej komunikacji na trasie Ozimek - Zawadzkie do 1938 r. Następnie do 2010 roku znajdował się na terenie huty Małapanew i użytkowany był jako wewnętrzny most przez pieszych.

W lipcu 2009 r. rozpoczęto jego gruntowną renowację. Most został rozebrany, odnowiony i ponownie złożony. Konstrukcja została wzmocniona stalowymi linami, wykonano też nową kładkę dla pieszych oraz oświetlenie. Po renowacji we wrześniu 2010 r. most został ponowne udostępniony do użytku jako atrakcja turystyczna miasta Ozimek. [Źródło Wikipedia]

2011-10-19

Park Pokoju w Nadolicach WielkichPark Pokoju w podwrocławskich Nadolicach Wielkich jest w istocie cmentarzem wojskowym, na którym pochowani są głównie żołnierze niemieccy, którzy zginęli w drugiej wojnie światowej na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Liczba pochowanych przekracza 18000. Park Pokoju powstał z inicjatywy Niemieckiego Związku Ludowego Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge). Na cmentarzu nie ma napisów i symboli dotyczących formacji, stopni wojskowych, przynależności służbowej, symboli ideologicznych czy politycznych. Jedynymi elementami są granitowe krzyże i kilkanaście prostych tablic z nazwiskami wraz datą urodzenia i śmierci. Ideą tego i kilkunastu innych Parków Pokoju znajdujących się w Europie Wschodniej, jest skłonienie do refleksji nad tragedią wszystkich wojen i jakże często bezsensownych ofiar poniesionych z powodu zbrodniczej ideologii i polityki.