2011-06-09

Królik Polski (Wołoski)
Wieś lokowana w Beskidzie Niskim przez księcia Władysława Opolczyka w 1462 r. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od staropolskiego krolik, mały król namiestnik królewski zarządzający pewnym terytorium. Dzierżawcą wsi był m.in. Zyndram z Maszkowic. Na terenie nieistniejącego Królika Wołoskiego (dziś w granicach Królika Polskiego) znajdują się ruiny cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja zbudowanej 1843 r. Po wojnie świątynia służyła jako magazyn pobliskiego PGRu. Obok cerkwi stary cmentarz.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz