2010-07-12

Bałtyk zmienny jest

Te same miejsca z godziny na godzinę wyglądają zupełnie inaczej.2010-07-01

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach powstało w 1963 r., zorganizowano wtedy w jednej z zagród z połowy XIX w. stałą ekspozycję prezentującą kulturę Słowińców zamieszkujących niegdyś ziemie nad jeziorami Gardno i Łebsko. Z czasem przeniesiono do skansenu kolejne zabudowania o charakterystycznej dla regionu architekturze szachulcowej. Zabytki starano się stawiać na miejscach dawnych, nieistniejących już zabudowań, odtwarzając strukturę Kluk - dawnej wsi rybackiej.


Cmentarz w Klukach
Więcej zdjęć z Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Lokalizacja: