2009-08-07

Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum)

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum) został ufundowany w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie. W skład instytucji wchodziły: biblioteka, Muzeum Książąt Lubomirskich i wydawnictwo. Po 1945 r. tylko część kolekcji została przeniesiona do Wrocławia. Mieści się w niezwykle pięknym barokowym gmachu, dawnym klasztorze rycerzy szpitalników z czerwoną gwiazdą. Ossolineum posiada niezwykle cenne kolekcje: rękopisów, starych druków, grafiki, map, monet, pieczęci, czasopism i druków z XIX-XXI w.

Wewnętrzny dziedziniec Ossolineum ze studzienką

Pomnik Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Pomnik Angelusa Silesiusa
Barokowy ogród OssolineumWięcej zdjęć z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz