2008-08-22

Poczdam (Potsdam), kolonia rosyjska Alexandrowka

Kolonia rosyjska Alexandrowka w Poczdamie powstała w 1826 r. dla dwunastu śpiewaków rosyjskiego chóru. Chórzystów zwerbowano spośród wziętych do niewoli żołnierzy rosyjskich walczących po stronie Napoleona, tak powstały zespół został darowany przez cara Aleksandra I, Fryderykowi Wilhelmowi III. Do dzisiaj niektóre z domów są własnością potomków śpiewaków.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz