2017-09-17

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie eksponuje obiekty kultury materialnej lubelszczyzny. Obszar skansenu podzielony jest na sekcje odpowiadające poszczególnym regionom, czyli Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu, Powiślu Lubelskiemu, Polesiu i Nadbużu. W muzeum zobaczyć można także sektor dworski i poświęcony architekturze dawnych miasteczek. Znajdują się tu także dwie czynne świątynie - greckokatolicka cerkiew z Tarnoszyna i drewniany kościół z Matczyna z XVII w. W sektorze Powiśla obiekty znajdują się wśród stawów i rzeki, które świetnie oddają specyfikę tego regionu, można nawet odbyć rejs po stawie dawnymi łodziami czy promem. W dawnym miasteczku sprzed II wojny światowej, zobaczyć można ratusz, posterunek policji, pocztę, karczmę, żydowskie sklepiki, pracownię krawiecką i dom cadyka. W skansenie żyją zwierzęta: kury, gęsi, kozy, krowy i konie. Organizowane są pokazy np. sianokosy, pokaz orki konnej, święto chleba, pokazy ginących zawodów i wiele innych. Muzeum Wsi Lubelskiej jest, moim zdaniem, jednym z najciekawszych skansenów w Polsce.